КАДТЕКС ЕООД - София; тел: 0888 90 70 30; email:office@lekala-bg.com  

начална   какво е Леко   новости   пачат   цени и услуги   свали   препратки    конкурс   CD журнали

 

  Фирма «ВИЛАР» е основана през 1989г. и се занимава с програмни разработки обезпечаващи леката промишленост. Едно от основните направления е разработка на система за проектиране на дрехи «ЛЕКО». Десетилетния опит с работата в областта на компютърното конструиране и моделиране на дрехи, позволи да се натрупа значителен научен опит, реализиран в последните версии на системата. Новата версия на системата за проектиране на дрехи (СПД) ЛЕКО, съхранява приемствеността от по-ранните версии, но съдържа и много допълнения и подобрения във всички работни режими, което води до по-високо ниво на професионалното конструиране. Принципно новата методика за построяване кройките на дрехи позволява широк спектър на градиране (44-64 размер), висока степен на повторно използване на предишни конструкторски разработки, позволява по-добро систематизиране и последващо използване на натрупания опит. Програмата е предвидена за няколко ценови диапазона,което позволява на всеки потребител да придобие базовия модул за конструиране за 200 евро. Смятаме , че такава ценова политика указва съществено влияние на руския, българския и други пазари и прави САПД по-достъпни за конструктора. Разработването на програми те свеждат до следното: подробно описание, широки възможности за настройка водещи до независимост от разработчика. Инструменталността на програмата, прави сервиза практически не нужен. Поради което често чувстват дефицита от обратната връзка с потребителите. Правилността на този подход се потвърждава от факта, че другите системи САПД повтарят техния път. Практически всички нови системи позволяват построяването на кройка по каквато и да е методика, съхраняването на това построение на своя език и градирането на кройките на различни ръсто-размери с различни прибавки. Традиционната градация се заменя с препострояване на кройката в желания размер. Но въвеждане на методиката в компютъра е недостатъчно, необходимо е използването на методика именно за машинното програмно построяване, без последващо ръчно доработване. И в този аспект тази нова система трябва да измине път, подобен на този който извървя ВИЛАР СОФТ за последните 4-5 години.

Последните няколко години фирмата се занимава с изготвянето на кройки от скици и готови образци, което позволява допълване възможностите на СПД ЛЕКО с опита на промишлената експлоатация. В настоящия момент се готвят да преминат към разработка на кройки в тримерна версия на системата . Внедряване на тримерната версия на системата в производството ще позволи съкращаване срока за разработка на моделите, ще повиши качеството на вдлъбнатините и изпъкналостите , водещо до построение на кройки за фигура с отчет на индивидуалните особености и лиса на необходимост от мостриране. Освен това , в течение на няколко години ВИЛАР СОФТ използват цифрова фото техника за работа с кройки. Полученият опит ще бъде пренесен при построяването на кройки за фигура с отчитане на индивидуалните особености.

            След, като се появиха в интернет, се готвят да реализират няколко нови проекти:

·       Построяване на кройка по индивидуални размери, първоначално - през електронната поща, а при внедряване на платежните системи през интернет - преминавайки в режим онлайн разработка на кройки за промишлени предприятия по скица или фотография

·       организации по взаимодействието с потребителите на ЛЕКО, продажби на методики.

 

                  Ако Ви интересува допълнителна информация - пишете  email:office@lekala-bg.com  

ни.