КАДТЕКС ЕООД - София; тел: 0888 90 70 30; email:office@lekala-bg.com  

       

начална   какво е Леко   новости   пачат   цени и услуги   свали   препратки    конкурс   CD журнали     кройки  по email


Щастливи сме да Ви приветстваме на нашия сайт!

  Едно от основните направления на нашата дейност е дистрибуция на програмните продукти на фирма “ Вилар софт “ – Русия. Тези продукти са изцяло насочени към програмното обезпечение на шевната индустрия. Централно място в тези разработки заема система за проектиране на дрехи /СПД/ "ЛЕКО". Тази система се явява удобен инструмент за автоматизация на конструирането и моделиране на дрехи. С нейната помощ Вие можете да построите кройка както на типова, така и на индивидуална фигура, и да я разпечатите на плотер или принтер в желан мащаб. За да научите подробности за ЛЕКО, натиснете тук.

На основата на система за проектиране на дрехи ЛЕКО нашата фирма предлага други услуги, а именно разработката и градирането на модели по поръчки на клиенти, изготвяне на маркери и пе чата им на плотер. За да видите нашата оферта натиснете тук.

Вие може да свалите някои кройки от каталога на нашите модели. За да направите това натиснете тук. Също така, може да свалите демонстрационна версия на система ЛЕКО  и  част от ръководството за нея. За да направите това натиснете тук.


         

                 ПОРЪЧКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  КРОЙКИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА                                                                         

          

                      

 

        
  новости

В раздела Вие можете да се запознаете с измененията в областта на услугите и с предложенията на нашата фирма, да узнаете за новостите свързани с нашите партньори, а така също и за семинарите и конкурсите в които ние вземаме участие.

В този раздел е представена информация за фирма ВИЛАР СОФТ, наейната дейност и насоки на развитие.

  мнения

 

В раздела е представена позицията на ф.”Вилар софт”, а така също и нашата по въпросите на моделирането, конструирането, обучение, продуктите на конкуренцията, и т.н. Тук Вие ще намерите подробна информация за това, какво точно представлява системата за проектиране на дрехи ЛЕКО. Може да се запознаете с нейните особености, преимущества и с основните принципи заложени в нея.

В този раздел може да получите информация за услугите по подготовка на шевното производство които предлагаме. По Ваша поръчка ние можем да разработим комплект кройки. Подробности вижте в раздела.

Тук Вие можете да свалите ДЕМО-версии на някои програми, разработени от ф.”Вилар софт”, инструкции и описания, информация за цените на програмите и нашите услуги.

В раздела "Препратки" са представени препратки към сайтовете на нашите партньори и конкуренти .

                                                   

                                                          ЛЕКО ПО СВЕТА    

                                                             

                                                                                                                                     

                                                                                    

                  Ако Ви интересува допълнителна информация - пишете office@lekala-bg.com.

                               

начална   какво е Леко   новости   пачат   цени и услуги   свали   препратки    конкурс   CD журнали